มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11092,9909,9911,17701,8747,8722,11096,11088,10828,17699,8760,10829,8732,15565,9901,10563,8737,8727 Array ( [0] => 11092 [1] => 9909 [2] => 9911 [3] => 17701 [4] => 8747 [5] => 8722 [6] => 11096 [7] => 11088 [8] => 10828 [9] => 17699 [10] => 8760 [11] => 10829 [12] => 8732 [13] => 15565 [14] => 9901 [15] => 10563 [16] => 8737 [17] => 8727 )