มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9907,22457,11486,8739,13157,9899,8747,9906,8727,8755,8721,10830,8760,8746,10559,22015,9916,11092 Array ( [0] => 9907 [1] => 22457 [2] => 11486 [3] => 8739 [4] => 13157 [5] => 9899 [6] => 8747 [7] => 9906 [8] => 8727 [9] => 8755 [10] => 8721 [11] => 10830 [12] => 8760 [13] => 8746 [14] => 10559 [15] => 22015 [16] => 9916 [17] => 11092 )