มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9910,8722,19966,22556,8748,8725,10561,17699,8746,8756,8726,9893,8721,8744,10547,8736,21229,10752 Array ( [0] => 9910 [1] => 8722 [2] => 19966 [3] => 22556 [4] => 8748 [5] => 8725 [6] => 10561 [7] => 17699 [8] => 8746 [9] => 8756 [10] => 8726 [11] => 9893 [12] => 8721 [13] => 8744 [14] => 10547 [15] => 8736 [16] => 21229 [17] => 10752 )