มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9907,10547,9912,8759,11094,10828,17701,9901,8749,10752,10830,9898,8746,8744,22456,10560,8758,9913 Array ( [0] => 9907 [1] => 10547 [2] => 9912 [3] => 8759 [4] => 11094 [5] => 10828 [6] => 17701 [7] => 9901 [8] => 8749 [9] => 10752 [10] => 10830 [11] => 9898 [12] => 8746 [13] => 8744 [14] => 22456 [15] => 10560 [16] => 8758 [17] => 9913 )