มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10561,9905,8722,8745,9893,17677,8723,17184,11086,8749,22457,10562,10829,9916,8724,9903,9909,8747 Array ( [0] => 10561 [1] => 9905 [2] => 8722 [3] => 8745 [4] => 9893 [5] => 17677 [6] => 8723 [7] => 17184 [8] => 11086 [9] => 8749 [10] => 22457 [11] => 10562 [12] => 10829 [13] => 9916 [14] => 8724 [15] => 9903 [16] => 9909 [17] => 8747 )