มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9903' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9898,10562,8723,8757,8721,19966,11096,8735,8746,22015,17701,8755,13157,9901,10829,8732,10752,9894 Array ( [0] => 9898 [1] => 10562 [2] => 8723 [3] => 8757 [4] => 8721 [5] => 19966 [6] => 11096 [7] => 8735 [8] => 8746 [9] => 22015 [10] => 17701 [11] => 8755 [12] => 13157 [13] => 9901 [14] => 10829 [15] => 8732 [16] => 10752 [17] => 9894 )