มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9903' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10561,10547,8757,8722,8730,11452,9900,8745,11096,10829,13053,9902,9893,11094,24237,10562,24018,8756 Array ( [0] => 10561 [1] => 10547 [2] => 8757 [3] => 8722 [4] => 8730 [5] => 11452 [6] => 9900 [7] => 8745 [8] => 11096 [9] => 10829 [10] => 13053 [11] => 9902 [12] => 9893 [13] => 11094 [14] => 24237 [15] => 10562 [16] => 24018 [17] => 8756 )