มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9903' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8737,20947,9910,21230,9915,8723,10561,11088,9913,9907,8744,17703,9894,8725,9908,9906,8733,10562 Array ( [0] => 8737 [1] => 20947 [2] => 9910 [3] => 21230 [4] => 9915 [5] => 8723 [6] => 10561 [7] => 11088 [8] => 9913 [9] => 9907 [10] => 8744 [11] => 17703 [12] => 9894 [13] => 8725 [14] => 9908 [15] => 9906 [16] => 8733 [17] => 10562 )