มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9903' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17677,10561,9901,8729,8730,11090,22456,9916,8746,11096,22015,19967,8731,8755,8760,22014,9912,22457 Array ( [0] => 17677 [1] => 10561 [2] => 9901 [3] => 8729 [4] => 8730 [5] => 11090 [6] => 22456 [7] => 9916 [8] => 8746 [9] => 11096 [10] => 22015 [11] => 19967 [12] => 8731 [13] => 8755 [14] => 8760 [15] => 22014 [16] => 9912 [17] => 22457 )