มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9903' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8726,11095,22015,9914,10559,8722,11096,19967,22556,17699,8724,13157,9909,8737,9900,11092,11097,8739 Array ( [0] => 8726 [1] => 11095 [2] => 22015 [3] => 9914 [4] => 10559 [5] => 8722 [6] => 11096 [7] => 19967 [8] => 22556 [9] => 17699 [10] => 8724 [11] => 13157 [12] => 9909 [13] => 8737 [14] => 9900 [15] => 11092 [16] => 11097 [17] => 8739 )