มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9902' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8753,9908,11090,10562,8733,9899,9910,8728,8743,10561,8757,8746,8750,8747,8764,10559,9912,9914 Array ( [0] => 8753 [1] => 9908 [2] => 11090 [3] => 10562 [4] => 8733 [5] => 9899 [6] => 9910 [7] => 8728 [8] => 8743 [9] => 10561 [10] => 8757 [11] => 8746 [12] => 8750 [13] => 8747 [14] => 8764 [15] => 10559 [16] => 9912 [17] => 9914 )