มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9902' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8750,11095,9900,9904,17703,13053,9899,8752,11088,10563,11091,9905,8745,9912,9913,8739,9911,11094 Array ( [0] => 8750 [1] => 11095 [2] => 9900 [3] => 9904 [4] => 17703 [5] => 13053 [6] => 9899 [7] => 8752 [8] => 11088 [9] => 10563 [10] => 11091 [11] => 9905 [12] => 8745 [13] => 9912 [14] => 9913 [15] => 8739 [16] => 9911 [17] => 11094 )