มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9902' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,17701,8733,9913,8730,22014,8728,17699,9914,10561,8746,8722,9898,22556,11092,9901,8732,11452 Array ( [0] => 8758 [1] => 17701 [2] => 8733 [3] => 9913 [4] => 8730 [5] => 22014 [6] => 8728 [7] => 17699 [8] => 9914 [9] => 10561 [10] => 8746 [11] => 8722 [12] => 9898 [13] => 22556 [14] => 11092 [15] => 9901 [16] => 8732 [17] => 11452 )