มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8755,9898,8748,8726,22014,23458,22556,10753,10561,8733,8762,8758,9899,10828,9902,8724,8749,17699 Array ( [0] => 8755 [1] => 9898 [2] => 8748 [3] => 8726 [4] => 22014 [5] => 23458 [6] => 22556 [7] => 10753 [8] => 10561 [9] => 8733 [10] => 8762 [11] => 8758 [12] => 9899 [13] => 10828 [14] => 9902 [15] => 8724 [16] => 8749 [17] => 17699 )