มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,8763,11486,8757,8750,11088,9915,11092,8756,11094,10562,19648,17184,23458,8762,8735,10561,8736 Array ( [0] => 8758 [1] => 8763 [2] => 11486 [3] => 8757 [4] => 8750 [5] => 11088 [6] => 9915 [7] => 11092 [8] => 8756 [9] => 11094 [10] => 10562 [11] => 19648 [12] => 17184 [13] => 23458 [14] => 8762 [15] => 8735 [16] => 10561 [17] => 8736 )