มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,10561,22456,10562,20947,20091,8747,19967,22457,11097,10563,8748,19966,10232,10828,9906,9892,11086 Array ( [0] => 20953 [1] => 10561 [2] => 22456 [3] => 10562 [4] => 20947 [5] => 20091 [6] => 8747 [7] => 19967 [8] => 22457 [9] => 11097 [10] => 10563 [11] => 8748 [12] => 19966 [13] => 10232 [14] => 10828 [15] => 9906 [16] => 9892 [17] => 11086 )