มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8725,11091,17701,10547,8747,10562,11486,17699,9916,8728,8744,17677,8731,21230,11088,8746,9903,11094 Array ( [0] => 8725 [1] => 11091 [2] => 17701 [3] => 10547 [4] => 8747 [5] => 10562 [6] => 11486 [7] => 17699 [8] => 9916 [9] => 8728 [10] => 8744 [11] => 17677 [12] => 8731 [13] => 21230 [14] => 11088 [15] => 8746 [16] => 9903 [17] => 11094 )