มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22839,10547,8734,8756,9913,21230,11090,8727,11097,8723,20947,8743,9893,17677,11093,8750,8752,9912 Array ( [0] => 22839 [1] => 10547 [2] => 8734 [3] => 8756 [4] => 9913 [5] => 21230 [6] => 11090 [7] => 8727 [8] => 11097 [9] => 8723 [10] => 20947 [11] => 8743 [12] => 9893 [13] => 17677 [14] => 11093 [15] => 8750 [16] => 8752 [17] => 9912 )