มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8739,8753,9902,11088,8743,10752,21230,9910,8752,9912,9893,8729,9895,8762,19648,10561,8756,8750 Array ( [0] => 8739 [1] => 8753 [2] => 9902 [3] => 11088 [4] => 8743 [5] => 10752 [6] => 21230 [7] => 9910 [8] => 8752 [9] => 9912 [10] => 9893 [11] => 8729 [12] => 9895 [13] => 8762 [14] => 19648 [15] => 10561 [16] => 8756 [17] => 8750 )