มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11086,9909,11097,10547,8757,9907,11088,10830,15565,11093,8750,8764,10563,9914,21230,11095,8731,8737 Array ( [0] => 11086 [1] => 9909 [2] => 11097 [3] => 10547 [4] => 8757 [5] => 9907 [6] => 11088 [7] => 10830 [8] => 15565 [9] => 11093 [10] => 8750 [11] => 8764 [12] => 10563 [13] => 9914 [14] => 21230 [15] => 11095 [16] => 8731 [17] => 8737 )