สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17699,22014,24237,8729,8725,8760,10562,9913,8737,11097,20953,9900,23458,10829,11094,11093,11452,9895 Array ( [0] => 17699 [1] => 22014 [2] => 24237 [3] => 8729 [4] => 8725 [5] => 8760 [6] => 10562 [7] => 9913 [8] => 8737 [9] => 11097 [10] => 20953 [11] => 9900 [12] => 23458 [13] => 10829 [14] => 11094 [15] => 11093 [16] => 11452 [17] => 9895 )