สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,19967,10753,24018,9892,11087,9914,9911,9909,10828,9902,17703,8731,9904,20947,22815,23458,8739 Array ( [0] => 8743 [1] => 19967 [2] => 10753 [3] => 24018 [4] => 9892 [5] => 11087 [6] => 9914 [7] => 9911 [8] => 9909 [9] => 10828 [10] => 9902 [11] => 17703 [12] => 8731 [13] => 9904 [14] => 20947 [15] => 22815 [16] => 23458 [17] => 8739 )