สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11091,11094,8745,8731,10829,8760,8743,10752,11486,9894,8757,8752,11086,22015,9895,17677,9904,13053 Array ( [0] => 11091 [1] => 11094 [2] => 8745 [3] => 8731 [4] => 10829 [5] => 8760 [6] => 8743 [7] => 10752 [8] => 11486 [9] => 9894 [10] => 8757 [11] => 8752 [12] => 11086 [13] => 22015 [14] => 9895 [15] => 17677 [16] => 9904 [17] => 13053 )