มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8723,8729,8760,22015,23458,22839,11093,24018,10559,8731,8744,8747,9903,9904,8736,9902,17703,8722 Array ( [0] => 8723 [1] => 8729 [2] => 8760 [3] => 22015 [4] => 23458 [5] => 22839 [6] => 11093 [7] => 24018 [8] => 10559 [9] => 8731 [10] => 8744 [11] => 8747 [12] => 9903 [13] => 9904 [14] => 8736 [15] => 9902 [16] => 17703 [17] => 8722 )