สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8739,20947,11452,8724,9907,22014,9908,11090,8726,8743,13157,8732,8731,19966,8733,21230,19967,11094 Array ( [0] => 8739 [1] => 20947 [2] => 11452 [3] => 8724 [4] => 9907 [5] => 22014 [6] => 9908 [7] => 11090 [8] => 8726 [9] => 8743 [10] => 13157 [11] => 8732 [12] => 8731 [13] => 19966 [14] => 8733 [15] => 21230 [16] => 19967 [17] => 11094 )