มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9908,17677,17184,17699,8738,8746,8722,8749,17701,10547,8748,11086,22015,11096,8753,8754,22556,22839 Array ( [0] => 9908 [1] => 17677 [2] => 17184 [3] => 17699 [4] => 8738 [5] => 8746 [6] => 8722 [7] => 8749 [8] => 17701 [9] => 10547 [10] => 8748 [11] => 11086 [12] => 22015 [13] => 11096 [14] => 8753 [15] => 8754 [16] => 22556 [17] => 22839 )