สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10563,22456,11097,11090,9913,8728,8723,24237,8737,9915,8722,8738,17699,8732,8758,11093,11486,9893 Array ( [0] => 10563 [1] => 22456 [2] => 11097 [3] => 11090 [4] => 9913 [5] => 8728 [6] => 8723 [7] => 24237 [8] => 8737 [9] => 9915 [10] => 8722 [11] => 8738 [12] => 17699 [13] => 8732 [14] => 8758 [15] => 11093 [16] => 11486 [17] => 9893 )