มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8764,8723,10562,9892,8758,19966,22456,8752,17699,10828,9914,8724,8726,8727,8757,10547,10559,8729 Array ( [0] => 8764 [1] => 8723 [2] => 10562 [3] => 9892 [4] => 8758 [5] => 19966 [6] => 22456 [7] => 8752 [8] => 17699 [9] => 10828 [10] => 9914 [11] => 8724 [12] => 8726 [13] => 8727 [14] => 8757 [15] => 10547 [16] => 10559 [17] => 8729 )