สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,9914,8759,11093,22015,10560,8726,8728,9901,8749,8755,23458,9913,8746,11095,8738,10547,17677 Array ( [0] => 9893 [1] => 9914 [2] => 8759 [3] => 11093 [4] => 22015 [5] => 10560 [6] => 8726 [7] => 8728 [8] => 9901 [9] => 8749 [10] => 8755 [11] => 23458 [12] => 9913 [13] => 8746 [14] => 11095 [15] => 8738 [16] => 10547 [17] => 17677 )