มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8723,9912,10547,9910,11089,9908,8764,23458,11088,9901,8732,10561,8728,9902,9914,8759,10562,9907 Array ( [0] => 8723 [1] => 9912 [2] => 10547 [3] => 9910 [4] => 11089 [5] => 9908 [6] => 8764 [7] => 23458 [8] => 11088 [9] => 9901 [10] => 8732 [11] => 10561 [12] => 8728 [13] => 9902 [14] => 9914 [15] => 8759 [16] => 10562 [17] => 9907 )