สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22015,8750,11096,13053,24018,8738,8737,17184,8729,8760,8756,8739,10232,19967,8745,8758,9893,22457 Array ( [0] => 22015 [1] => 8750 [2] => 11096 [3] => 13053 [4] => 24018 [5] => 8738 [6] => 8737 [7] => 17184 [8] => 8729 [9] => 8760 [10] => 8756 [11] => 8739 [12] => 10232 [13] => 19967 [14] => 8745 [15] => 8758 [16] => 9893 [17] => 22457 )