มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10830,8757,8762,10562,22839,9910,9907,9903,8756,11097,8763,8728,8753,8755,8721,17184,15565,11486 Array ( [0] => 10830 [1] => 8757 [2] => 8762 [3] => 10562 [4] => 22839 [5] => 9910 [6] => 9907 [7] => 9903 [8] => 8756 [9] => 11097 [10] => 8763 [11] => 8728 [12] => 8753 [13] => 8755 [14] => 8721 [15] => 17184 [16] => 15565 [17] => 11486 )