มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8721,9905,22015,10562,9901,19966,8735,8754,8763,10828,17701,9910,19967,11096,22839,8725,11090,17699 Array ( [0] => 8721 [1] => 9905 [2] => 22015 [3] => 10562 [4] => 9901 [5] => 19966 [6] => 8735 [7] => 8754 [8] => 8763 [9] => 10828 [10] => 17701 [11] => 9910 [12] => 19967 [13] => 11096 [14] => 22839 [15] => 8725 [16] => 11090 [17] => 17699 )