สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9908,21230,9903,11097,22456,9911,8762,9892,8731,17703,10828,8736,9914,20091,8722,8745,9900,8721 Array ( [0] => 9908 [1] => 21230 [2] => 9903 [3] => 11097 [4] => 22456 [5] => 9911 [6] => 8762 [7] => 9892 [8] => 8731 [9] => 17703 [10] => 10828 [11] => 8736 [12] => 9914 [13] => 20091 [14] => 8722 [15] => 8745 [16] => 9900 [17] => 8721 )