มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9912,11094,8747,9905,11092,9908,11097,8722,9914,8733,10232,8726,9911,10561,8735,8756,9904,17677 Array ( [0] => 9912 [1] => 11094 [2] => 8747 [3] => 9905 [4] => 11092 [5] => 9908 [6] => 11097 [7] => 8722 [8] => 9914 [9] => 8733 [10] => 10232 [11] => 8726 [12] => 9911 [13] => 10561 [14] => 8735 [15] => 8756 [16] => 9904 [17] => 17677 )