สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8726,9895,9914,9907,8734,8725,8738,8753,11089,15565,22014,8721,8735,22839,9898,8756,11095,8743 Array ( [0] => 8726 [1] => 9895 [2] => 9914 [3] => 9907 [4] => 8734 [5] => 8725 [6] => 8738 [7] => 8753 [8] => 11089 [9] => 15565 [10] => 22014 [11] => 8721 [12] => 8735 [13] => 22839 [14] => 9898 [15] => 8756 [16] => 11095 [17] => 8743 )