มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9898' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8727,9906,10830,8733,8736,10562,10829,17699,8721,8735,9905,10828,9900,11486,11452,10232,9894,8725 Array ( [0] => 8727 [1] => 9906 [2] => 10830 [3] => 8733 [4] => 8736 [5] => 10562 [6] => 10829 [7] => 17699 [8] => 8721 [9] => 8735 [10] => 9905 [11] => 10828 [12] => 9900 [13] => 11486 [14] => 11452 [15] => 10232 [16] => 9894 [17] => 8725 )