มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9898' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9901,8749,21229,19966,11097,9903,8743,20953,8759,11096,9915,10561,20947,8760,9906,9909,8763,11095 Array ( [0] => 9901 [1] => 8749 [2] => 21229 [3] => 19966 [4] => 11097 [5] => 9903 [6] => 8743 [7] => 20953 [8] => 8759 [9] => 11096 [10] => 9915 [11] => 10561 [12] => 20947 [13] => 8760 [14] => 9906 [15] => 9909 [16] => 8763 [17] => 11095 )