มีสินค้า

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9895' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9900,8745,8723,9916,22014,8733,8730,10562,8748,9908,19648,8724,9898,8761,9902,8735,8746,9913 Array ( [0] => 9900 [1] => 8745 [2] => 8723 [3] => 9916 [4] => 22014 [5] => 8733 [6] => 8730 [7] => 10562 [8] => 8748 [9] => 9908 [10] => 19648 [11] => 8724 [12] => 9898 [13] => 8761 [14] => 9902 [15] => 8735 [16] => 8746 [17] => 9913 )