สินค้าหมด

750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9894' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9904,22815,9900,8739,9910,22014,19966,8733,17701,10547,11091,8728,8727,22457,8729,8753,8761,8755 Array ( [0] => 9904 [1] => 22815 [2] => 9900 [3] => 8739 [4] => 9910 [5] => 22014 [6] => 19966 [7] => 8733 [8] => 17701 [9] => 10547 [10] => 11091 [11] => 8728 [12] => 8727 [13] => 22457 [14] => 8729 [15] => 8753 [16] => 8761 [17] => 8755 )