สินค้าหมด

750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9894' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11093,22839,11091,8756,8728,22456,8730,9910,9898,8733,8744,11087,21230,23458,9914,8760,8764,8735 Array ( [0] => 11093 [1] => 22839 [2] => 11091 [3] => 8756 [4] => 8728 [5] => 22456 [6] => 8730 [7] => 9910 [8] => 9898 [9] => 8733 [10] => 8744 [11] => 11087 [12] => 21230 [13] => 23458 [14] => 9914 [15] => 8760 [16] => 8764 [17] => 8735 )