สินค้าหมด

750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9894' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9907,8757,9910,8722,8734,20953,21229,19966,8724,9898,17184,20947,11094,8736,8760,8743,10561,9901 Array ( [0] => 9907 [1] => 8757 [2] => 9910 [3] => 8722 [4] => 8734 [5] => 20953 [6] => 21229 [7] => 19966 [8] => 8724 [9] => 9898 [10] => 17184 [11] => 20947 [12] => 11094 [13] => 8736 [14] => 8760 [15] => 8743 [16] => 10561 [17] => 9901 )