มีสินค้า

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9893' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19648,19967,22839,22015,22556,24018,9899,8764,13053,17677,20947,8731,10753,9915,8750,8729,10562,8739 Array ( [0] => 19648 [1] => 19967 [2] => 22839 [3] => 22015 [4] => 22556 [5] => 24018 [6] => 9899 [7] => 8764 [8] => 13053 [9] => 17677 [10] => 20947 [11] => 8731 [12] => 10753 [13] => 9915 [14] => 8750 [15] => 8729 [16] => 10562 [17] => 8739 )