มีสินค้า

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9893' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11452,8764,9914,8736,11097,11088,10753,11096,8750,8732,22839,11095,8759,22014,11092,10752,8763,8761 Array ( [0] => 11452 [1] => 8764 [2] => 9914 [3] => 8736 [4] => 11097 [5] => 11088 [6] => 10753 [7] => 11096 [8] => 8750 [9] => 8732 [10] => 22839 [11] => 11095 [12] => 8759 [13] => 22014 [14] => 11092 [15] => 10752 [16] => 8763 [17] => 8761 )