มีสินค้า

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9893' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8725,21230,8734,11486,8727,8749,10563,11091,22839,10829,8761,9899,8736,11086,8722,17699,8760,9905 Array ( [0] => 8725 [1] => 21230 [2] => 8734 [3] => 11486 [4] => 8727 [5] => 8749 [6] => 10563 [7] => 11091 [8] => 22839 [9] => 10829 [10] => 8761 [11] => 9899 [12] => 8736 [13] => 11086 [14] => 8722 [15] => 17699 [16] => 8760 [17] => 9905 )