สินค้าหมด

2,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9892' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11093,10752,8748,11092,8722,8729,9894,13053,9911,8764,10829,9906,9907,8746,9905,10561,8739,17184 Array ( [0] => 11093 [1] => 10752 [2] => 8748 [3] => 11092 [4] => 8722 [5] => 8729 [6] => 9894 [7] => 13053 [8] => 9911 [9] => 8764 [10] => 10829 [11] => 9906 [12] => 9907 [13] => 8746 [14] => 9905 [15] => 10561 [16] => 8739 [17] => 17184 )