สินค้าหมด

2,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9892' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10828,20953,8737,19648,11087,8736,8733,20947,10547,8729,10753,15565,11086,19966,8757,22457,11097,10752 Array ( [0] => 10828 [1] => 20953 [2] => 8737 [3] => 19648 [4] => 11087 [5] => 8736 [6] => 8733 [7] => 20947 [8] => 10547 [9] => 8729 [10] => 10753 [11] => 15565 [12] => 11086 [13] => 19966 [14] => 8757 [15] => 22457 [16] => 11097 [17] => 10752 )