สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9830' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21253,13847,2898,4686,16197,17500,16193,8876,10604,10484,2203,13887,4400,18704,20568,18165,21847,5956 Array ( [0] => 21253 [1] => 13847 [2] => 2898 [3] => 4686 [4] => 16197 [5] => 17500 [6] => 16193 [7] => 8876 [8] => 10604 [9] => 10484 [10] => 2203 [11] => 13887 [12] => 4400 [13] => 18704 [14] => 20568 [15] => 18165 [16] => 21847 [17] => 5956 )