สินค้าหมด

99 BAHT
350 BAHT

        “โคกะ” เด็กที่เซย์ย่าช่วยชีวิตเอาไว้ เติบโตขึ้นในเกาะห่างไกลโดยมีซาโอริคอยเฝ้ามองดูแลและไชน่าคอยช่วยฝึกฝนเพื่อให้เขาเป็นเซนต์

ตัวโคกะไม่เข้าใจเหตุผลที่เขาต้องมาทนฝึกอยู่ทุกวี่ทุกวันทั้งที่ไม่อยากจะเป็นเซนต์ จนกระทั่งวันหนึ่งมาร์สผู้ชั่วร้ายซึ่งหมายตัวซาโอริไว้ได้

มาจับตัวเธอไป เพราะว่าซาโอริคืออาเธน่า ,โคกะไม่สามารถช่วยเหลือซาโอริที่ตนเคารพรักได้เลย เขาได้ตระหนักถึงการเป็นเซนต์ผู้ที่จะคอย

ปกป้องคุ้มครองอาเธน่า จึงออกเดินทางเพื่อฝึกฝนและช่วยเหลือซาโอริจากเงื้อมือของมาร์ส

q select pid from dex_product where pid<>'9824' and ( pcharacter='95' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1863,2043,1025,1862,1027,1026,1028,1024,7784,2789,1029,1864 Array ( [0] => 1863 [1] => 2043 [2] => 1025 [3] => 1862 [4] => 1027 [5] => 1026 [6] => 1028 [7] => 1024 [8] => 7784 [9] => 2789 [10] => 1029 [11] => 1864 )