มีสินค้า

99 BAHT
259 BAHT
add to cart

ซีซั่น 3 เกาะหิมะ

        เพราะว่านามิล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจึงรีบเข้ามาเทียบท่าที่เกาะดรัม พวกเขาต้องเข้าต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดวาโปลูและได้พบกับช็อปเปอร์ กวางเรนเดียร์ที่กินผลฮิโตะฮิโตะจนกลายเป็นมนุษย์แถมยังเป็นหมออีกด้วย

q select pid from dex_product where pid<>'9819' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1784,23537,13868,21846,22786,20566,21581,14168,8037,10028,11010,18854,18902,15435,19676,18821,17497,6820 Array ( [0] => 1784 [1] => 23537 [2] => 13868 [3] => 21846 [4] => 22786 [5] => 20566 [6] => 21581 [7] => 14168 [8] => 8037 [9] => 10028 [10] => 11010 [11] => 18854 [12] => 18902 [13] => 15435 [14] => 19676 [15] => 18821 [16] => 17497 [17] => 6820 )