สินค้าเหลือน้อย

99 BAHT
430 BAHT
add to cart

   

        ในอนาคตอันใกล้ ในโลกที่อนุภาคพลัฟสกี้ที่ทาปฎิกิริยากับแบบจาลองพลาสติกและทาให้แบบจาลองถูกค้นพบ , ความนิยมของโลกก็เปลี่ยนไป การต่อแบบจาลองแล้วมาสู้กันในเครื่องซิมูเลชั่นกลายเป็นเทรนด์สุดฮิตของโลก และ ถึงขนาดมีการแข่งกันดั้มไฟต์ระดับโลก!! อิโอริ เซย์ ลูกชายร้านขายแบบจาลอง ที่มีพ่อเป็นถึงรองแชมป์โลก แต่ตัวเขากลับทาได้เพียงการต่อแบบจาลองเท่านั้น ไม่สามารถบังคับกันดั้มไปสู้กับใครเขาได้ ความฝันที่เจริญรอยตามพ่อจึงห่างไกลเหลือเกิน แต่แล้วเมื่อเซย์ได้พบกับ หนุ่มปริศนา “เรย์จิ” ที่ไม่รู้จักการแข่งกันดั้มไฟต์ แต่กลับมีความสามารถอันเหลือเชื่อเข้า โลกแห่งการแข่งที่เคยห่างไกล เซย์ จึงเปิดทางออกแล้วเป้าหมายคือแชมป์โลก!!

 

บุ๊คเล็ท - มี 8 หน้า 

q select pid from dex_product where pid<>'9799' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1088,1941,4348,1087,10973,1066,1079,2827,2049,4840,10860,8159,1069,9496,1063,7493,9497,4121 Array ( [0] => 1088 [1] => 1941 [2] => 4348 [3] => 1087 [4] => 10973 [5] => 1066 [6] => 1079 [7] => 2827 [8] => 2049 [9] => 4840 [10] => 10860 [11] => 8159 [12] => 1069 [13] => 9496 [14] => 1063 [15] => 7493 [16] => 9497 [17] => 4121 )