สินค้าเหลือน้อย

99 BAHT
430 BAHT
add to cart

   

        ในอนาคตอันใกล้ ในโลกที่อนุภาคพลัฟสกี้ที่ทาปฎิกิริยากับแบบจาลองพลาสติกและทาให้แบบจาลองถูกค้นพบ , ความนิยมของโลกก็เปลี่ยนไป การต่อแบบจาลองแล้วมาสู้กันในเครื่องซิมูเลชั่นกลายเป็นเทรนด์สุดฮิตของโลก และ ถึงขนาดมีการแข่งกันดั้มไฟต์ระดับโลก!! อิโอริ เซย์ ลูกชายร้านขายแบบจาลอง ที่มีพ่อเป็นถึงรองแชมป์โลก แต่ตัวเขากลับทาได้เพียงการต่อแบบจาลองเท่านั้น ไม่สามารถบังคับกันดั้มไปสู้กับใครเขาได้ ความฝันที่เจริญรอยตามพ่อจึงห่างไกลเหลือเกิน แต่แล้วเมื่อเซย์ได้พบกับ หนุ่มปริศนา “เรย์จิ” ที่ไม่รู้จักการแข่งกันดั้มไฟต์ แต่กลับมีความสามารถอันเหลือเชื่อเข้า โลกแห่งการแข่งที่เคยห่างไกล เซย์ จึงเปิดทางออกแล้วเป้าหมายคือแชมป์โลก!!

 

บุ๊คเล็ท - มี 8 หน้า 

q select pid from dex_product where pid<>'9799' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1060,4092,9498,1068,8309,2827,10859,1070,6858,4982,4121,1941,10973,10721,13146,8420,1869,1870 Array ( [0] => 1060 [1] => 4092 [2] => 9498 [3] => 1068 [4] => 8309 [5] => 2827 [6] => 10859 [7] => 1070 [8] => 6858 [9] => 4982 [10] => 4121 [11] => 1941 [12] => 10973 [13] => 10721 [14] => 13146 [15] => 8420 [16] => 1869 [17] => 1870 )