สินค้าเหลือน้อย

99 BAHT
430 BAHT
add to cart

   

        ในอนาคตอันใกล้ ในโลกที่อนุภาคพลัฟสกี้ที่ทาปฎิกิริยากับแบบจาลองพลาสติกและทาให้แบบจาลองถูกค้นพบ , ความนิยมของโลกก็เปลี่ยนไป การต่อแบบจาลองแล้วมาสู้กันในเครื่องซิมูเลชั่นกลายเป็นเทรนด์สุดฮิตของโลก และ ถึงขนาดมีการแข่งกันดั้มไฟต์ระดับโลก!! อิโอริ เซย์ ลูกชายร้านขายแบบจาลอง ที่มีพ่อเป็นถึงรองแชมป์โลก แต่ตัวเขากลับทาได้เพียงการต่อแบบจาลองเท่านั้น ไม่สามารถบังคับกันดั้มไปสู้กับใครเขาได้ ความฝันที่เจริญรอยตามพ่อจึงห่างไกลเหลือเกิน แต่แล้วเมื่อเซย์ได้พบกับ หนุ่มปริศนา “เรย์จิ” ที่ไม่รู้จักการแข่งกันดั้มไฟต์ แต่กลับมีความสามารถอันเหลือเชื่อเข้า โลกแห่งการแข่งที่เคยห่างไกล เซย์ จึงเปิดทางออกแล้วเป้าหมายคือแชมป์โลก!!

 

บุ๊คเล็ท - มี 8 หน้า 

q select pid from dex_product where pid<>'9799' and ( pcharacter='20' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10522,5599,1866,10973,1086,1066,8410,1869,2195,5530,10523,3448,1069,9498,24341,8308,4348,1060 Array ( [0] => 10522 [1] => 5599 [2] => 1866 [3] => 10973 [4] => 1086 [5] => 1066 [6] => 8410 [7] => 1869 [8] => 2195 [9] => 5530 [10] => 10523 [11] => 3448 [12] => 1069 [13] => 9498 [14] => 24341 [15] => 8308 [16] => 4348 [17] => 1060 )