พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release including illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'9781' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2879,17898,25080,17871,16082,15084,2873,6321,19349,2875,2877,18643,15069,15045,16078,17900,17889,2882 Array ( [0] => 2879 [1] => 17898 [2] => 25080 [3] => 17871 [4] => 16082 [5] => 15084 [6] => 2873 [7] => 6321 [8] => 19349 [9] => 2875 [10] => 2877 [11] => 18643 [12] => 15069 [13] => 15045 [14] => 16078 [15] => 17900 [16] => 17889 [17] => 2882 )