พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release including illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'9781' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15042,9782,2878,6335,3368,17871,2872,15064,17887,11236,15059,2877,15060,7149,15039,3029,17874,13625 Array ( [0] => 15042 [1] => 9782 [2] => 2878 [3] => 6335 [4] => 3368 [5] => 17871 [6] => 2872 [7] => 15064 [8] => 17887 [9] => 11236 [10] => 15059 [11] => 2877 [12] => 15060 [13] => 7149 [14] => 15039 [15] => 3029 [16] => 17874 [17] => 13625 )