พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release including illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'9781' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17886,15059,23047,2881,2877,6335,15039,15040,3368,15038,15053,22512,766,15067,22148,17881,15041,15045 Array ( [0] => 17886 [1] => 15059 [2] => 23047 [3] => 2881 [4] => 2877 [5] => 6335 [6] => 15039 [7] => 15040 [8] => 3368 [9] => 15038 [10] => 15053 [11] => 22512 [12] => 766 [13] => 15067 [14] => 22148 [15] => 17881 [16] => 15041 [17] => 15045 )