พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9778' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3890,3637,6278,5177,4957,10477,3200,22802,18037,23626,22970,22046,14552,24040,1750,7571,22235,206 Array ( [0] => 3890 [1] => 3637 [2] => 6278 [3] => 5177 [4] => 4957 [5] => 10477 [6] => 3200 [7] => 22802 [8] => 18037 [9] => 23626 [10] => 22970 [11] => 22046 [12] => 14552 [13] => 24040 [14] => 1750 [15] => 7571 [16] => 22235 [17] => 206 )