พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9778' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18221,22236,3911,2739,4850,20545,10362,1209,1328,5640,3642,2905,23546,22045,15149,9479,21688,16123 Array ( [0] => 18221 [1] => 22236 [2] => 3911 [3] => 2739 [4] => 4850 [5] => 20545 [6] => 10362 [7] => 1209 [8] => 1328 [9] => 5640 [10] => 3642 [11] => 2905 [12] => 23546 [13] => 22045 [14] => 15149 [15] => 9479 [16] => 21688 [17] => 16123 )