พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9778' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21724,4964,5397,11880,1749,9391,9814,8253,4423,10045,4005,2145,23288,11257,5653,22050,5920,5718 Array ( [0] => 21724 [1] => 4964 [2] => 5397 [3] => 11880 [4] => 1749 [5] => 9391 [6] => 9814 [7] => 8253 [8] => 4423 [9] => 10045 [10] => 4005 [11] => 2145 [12] => 23288 [13] => 11257 [14] => 5653 [15] => 22050 [16] => 5920 [17] => 5718 )