พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9778' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21248,20126,22922,3341,23615,1875,2934,23641,4347,4187,2607,23386,24668,14563,22122,22887,22054,23708 Array ( [0] => 21248 [1] => 20126 [2] => 22922 [3] => 3341 [4] => 23615 [5] => 1875 [6] => 2934 [7] => 23641 [8] => 4347 [9] => 4187 [10] => 2607 [11] => 23386 [12] => 24668 [13] => 14563 [14] => 22122 [15] => 22887 [16] => 22054 [17] => 23708 )