พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9778' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23713,22830,18557,5485,24717,10779,5651,4941,8984,3192,2890,10269,18459,2857,18438,22127,23408,18548 Array ( [0] => 23713 [1] => 22830 [2] => 18557 [3] => 5485 [4] => 24717 [5] => 10779 [6] => 5651 [7] => 4941 [8] => 8984 [9] => 3192 [10] => 2890 [11] => 10269 [12] => 18459 [13] => 2857 [14] => 18438 [15] => 22127 [16] => 23408 [17] => 18548 )