พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9778' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21808,2646,6251,6628,2608,20178,4032,22755,18369,6797,18602,3192,7900,22415,1530,3626,22784,22752 Array ( [0] => 21808 [1] => 2646 [2] => 6251 [3] => 6628 [4] => 2608 [5] => 20178 [6] => 4032 [7] => 22755 [8] => 18369 [9] => 6797 [10] => 18602 [11] => 3192 [12] => 7900 [13] => 22415 [14] => 1530 [15] => 3626 [16] => 22784 [17] => 22752 )