พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9778' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10477,19678,20629,4010,16128,9787,3438,4272,22123,24573,2746,24275,2606,24667,6642,1747,6136,20115 Array ( [0] => 10477 [1] => 19678 [2] => 20629 [3] => 4010 [4] => 16128 [5] => 9787 [6] => 3438 [7] => 4272 [8] => 22123 [9] => 24573 [10] => 2746 [11] => 24275 [12] => 2606 [13] => 24667 [14] => 6642 [15] => 1747 [16] => 6136 [17] => 20115 )