พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

New single release including music video on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'9776' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2851,13741,24232,21245,21973,8263,22043,22278,7809,2683,18369,17648,8407,23645,2852,9972,18087,3986 Array ( [0] => 2851 [1] => 13741 [2] => 24232 [3] => 21245 [4] => 21973 [5] => 8263 [6] => 22043 [7] => 22278 [8] => 7809 [9] => 2683 [10] => 18369 [11] => 17648 [12] => 8407 [13] => 23645 [14] => 2852 [15] => 9972 [16] => 18087 [17] => 3986 )