พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

New single release including music video on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'9776' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20960,2744,4949,21295,14670,5908,11990,18548,5657,19092,3017,1474,10229,18682,2696,1520,2604,13668 Array ( [0] => 20960 [1] => 2744 [2] => 4949 [3] => 21295 [4] => 14670 [5] => 5908 [6] => 11990 [7] => 18548 [8] => 5657 [9] => 19092 [10] => 3017 [11] => 1474 [12] => 10229 [13] => 18682 [14] => 2696 [15] => 1520 [16] => 2604 [17] => 13668 )