สินค้าหมด

350 BAHT

Features "GARO-VANISHING LINE-" ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'9762' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6419,6868,1572,11207,8400,5266,6063,18255,5505,18087,22962,18554,2756,6616,22119,9386,10704,4223 Array ( [0] => 6419 [1] => 6868 [2] => 1572 [3] => 11207 [4] => 8400 [5] => 5266 [6] => 6063 [7] => 18255 [8] => 5505 [9] => 18087 [10] => 22962 [11] => 18554 [12] => 2756 [13] => 6616 [14] => 22119 [15] => 9386 [16] => 10704 [17] => 4223 )