สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9670' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22674,13910,18309,13555,22292,21897,11727,22786,6391,20562,18908,1793,5012,23760,337,18652,14515,21582 Array ( [0] => 22674 [1] => 13910 [2] => 18309 [3] => 13555 [4] => 22292 [5] => 21897 [6] => 11727 [7] => 22786 [8] => 6391 [9] => 20562 [10] => 18908 [11] => 1793 [12] => 5012 [13] => 23760 [14] => 337 [15] => 18652 [16] => 14515 [17] => 21582 )