สินค้าหมด

DIY

55 BAHT

โมเดลกระดาษ IP-0501,DR-0501

สร้างโมเดล 3D ของ Dr. แว่น และ I-pong ให้สนุกกันเถอะ ! 

q select pid from dex_product where pid<>'967' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,941,2841,966,2717,2720,361,369,939,365,366,955,364,956,2713,2721,2718,2840,933 Array ( [0] => 941 [1] => 2841 [2] => 966 [3] => 2717 [4] => 2720 [5] => 361 [6] => 369 [7] => 939 [8] => 365 [9] => 366 [10] => 955 [11] => 364 [12] => 956 [13] => 2713 [14] => 2721 [15] => 2718 [16] => 2840 [17] => 933 )