สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9668' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10021,12809,8885,341,10534,13075,14075,16972,14899,11719,10874,1792,68,21585,20565,8979,20594,6393 Array ( [0] => 10021 [1] => 12809 [2] => 8885 [3] => 341 [4] => 10534 [5] => 13075 [6] => 14075 [7] => 16972 [8] => 14899 [9] => 11719 [10] => 10874 [11] => 1792 [12] => 68 [13] => 21585 [14] => 20565 [15] => 8979 [16] => 20594 [17] => 6393 )