สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9668' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18311,21157,16190,10350,18303,14621,21784,9406,4123,10021,10056,13864,17152,68,15683,9587,21954,14956 Array ( [0] => 18311 [1] => 21157 [2] => 16190 [3] => 10350 [4] => 18303 [5] => 14621 [6] => 21784 [7] => 9406 [8] => 4123 [9] => 10021 [10] => 10056 [11] => 13864 [12] => 17152 [13] => 68 [14] => 15683 [15] => 9587 [16] => 21954 [17] => 14956 )