มีสินค้า

120 BAHT
135 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9643' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9713,5761,193,194,5767,5622,7232,195,5768,1509,22510,1455,9369,1513,22509,197,5759,7233 Array ( [0] => 9713 [1] => 5761 [2] => 193 [3] => 194 [4] => 5767 [5] => 5622 [6] => 7232 [7] => 195 [8] => 5768 [9] => 1509 [10] => 22510 [11] => 1455 [12] => 9369 [13] => 1513 [14] => 22509 [15] => 197 [16] => 5759 [17] => 7233 )