มีสินค้า

120 BAHT
135 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9643' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9713,1513,193,5759,197,196,9714,198,195,1507,194,7233,7232,5768,22510,1455,7229,5758 Array ( [0] => 9713 [1] => 1513 [2] => 193 [3] => 5759 [4] => 197 [5] => 196 [6] => 9714 [7] => 198 [8] => 195 [9] => 1507 [10] => 194 [11] => 7233 [12] => 7232 [13] => 5768 [14] => 22510 [15] => 1455 [16] => 7229 [17] => 5758 )