มีสินค้า

390 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9610' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,50,9398,5110,13939,21626,1778,17499,14958,20550,4716,16222,21576,2203,22256,8462,21015,2284,21582 Array ( [0] => 50 [1] => 9398 [2] => 5110 [3] => 13939 [4] => 21626 [5] => 1778 [6] => 17499 [7] => 14958 [8] => 20550 [9] => 4716 [10] => 16222 [11] => 21576 [12] => 2203 [13] => 22256 [14] => 8462 [15] => 21015 [16] => 2284 [17] => 21582 )