มีสินค้า

390 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9610' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22880,3238,16321,14092,24697,342,20567,18654,4418,18715,4396,2207,13848,9981,14787,2215,23051,1785 Array ( [0] => 22880 [1] => 3238 [2] => 16321 [3] => 14092 [4] => 24697 [5] => 342 [6] => 20567 [7] => 18654 [8] => 4418 [9] => 18715 [10] => 4396 [11] => 2207 [12] => 13848 [13] => 9981 [14] => 14787 [15] => 2215 [16] => 23051 [17] => 1785 )