สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9589' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1750,14130,18222,3827,19726,17659,4842,19253,25050,6828,19528,1522,2377,6645,5501,9260,23408,15791 Array ( [0] => 1750 [1] => 14130 [2] => 18222 [3] => 3827 [4] => 19726 [5] => 17659 [6] => 4842 [7] => 19253 [8] => 25050 [9] => 6828 [10] => 19528 [11] => 1522 [12] => 2377 [13] => 6645 [14] => 5501 [15] => 9260 [16] => 23408 [17] => 15791 )