สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9587' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24378,24942,22685,20579,6996,17509,13931,13939,24697,20564,20030,8030,19631,14747,21260,9399,16222,18583 Array ( [0] => 24378 [1] => 24942 [2] => 22685 [3] => 20579 [4] => 6996 [5] => 17509 [6] => 13931 [7] => 13939 [8] => 24697 [9] => 20564 [10] => 20030 [11] => 8030 [12] => 19631 [13] => 14747 [14] => 21260 [15] => 9399 [16] => 16222 [17] => 18583 )