สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9586' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10865,20090,1793,4403,23839,19983,4739,11078,6821,13908,16213,24249,53,1783,22690,21853,21006,10605 Array ( [0] => 10865 [1] => 20090 [2] => 1793 [3] => 4403 [4] => 23839 [5] => 19983 [6] => 4739 [7] => 11078 [8] => 6821 [9] => 13908 [10] => 16213 [11] => 24249 [12] => 53 [13] => 1783 [14] => 22690 [15] => 21853 [16] => 21006 [17] => 10605 )