สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9572' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14867,6300,19683,17347,5149,22369,14880,19692,9988,16240,14148,19694,14871,15146,14856,16254,9568,16252 Array ( [0] => 14867 [1] => 6300 [2] => 19683 [3] => 17347 [4] => 5149 [5] => 22369 [6] => 14880 [7] => 19692 [8] => 9988 [9] => 16240 [10] => 14148 [11] => 19694 [12] => 14871 [13] => 15146 [14] => 14856 [15] => 16254 [16] => 9568 [17] => 16252 )