สินค้าหมด

900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9570' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16238,14873,5153,21281,16260,9557,24693,22341,18428,22385,14869,10434,15890,23447,14150,17358,18433,11112 Array ( [0] => 16238 [1] => 14873 [2] => 5153 [3] => 21281 [4] => 16260 [5] => 9557 [6] => 24693 [7] => 22341 [8] => 18428 [9] => 22385 [10] => 14869 [11] => 10434 [12] => 15890 [13] => 23447 [14] => 14150 [15] => 17358 [16] => 18433 [17] => 11112 )